مجتمع مسکونی امام علی (ع)

آدرس پروژه: تهران ، خیابان مرادی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۵ طبقه تعداد کل واحد: ۱۴ واحد تعداد واحد در طبقه: ۳ واحد تعداد پارکینگ:…

مجتمع مسکونی دریا

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، بلوارتعاون ، خیابان مقصود ، خیابان شهید رحمانی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۶…

مجتمع مسکونی ساحل

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، بلوار تعاون ، شربیانی غربی ، خیابان قدس ، خیابان لاله غربی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه…