مجتمع مسکونی گل نرگس

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان لاله مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۹ طبقه تعداد کل واحد: ۱۴۴ واحد تعداد واحد در طبقه: ۱۶…

مجتمع مسکونی سبلان

آدرس پروژه: تهران ، خیابان مرادی ، کوچه سبلان مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۴ بلوک  سبلان ۱ ——————— تعداد طبقات مسکونی: ۹ طبقه تعداد کل واحد: ۱۸ واحد تعداد واحد…

مجتمع مسکونی قائم

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان پردیس مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۳۲ واحد تعداد واحد در طبقه: ۸…