مجتمع مسکونی لاله

آدرس پروژه: تهران ، شهر زیبا ، خیابان قدس مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۲ واحد تعداد واحد در طبقه: ۳…

مجتمع مسکونی وصال

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، خیابان آزادی ، کوچه ۸ متری اسلامی ، کوچه بنفشه مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد:…

مجتمع مسکونی اندیشه

آدرس پروژه: تهران ، اندیشه شمالی ، خیابان یکم غربی ، نرسیده رودخانه کن ، خیابان فرهنگستان مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۵ طبقه تعداد کل واحد:…