مجتمع مسکونی سهند ۴

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، بلوار تعاون ، خیابان دوازده متری قدس ، خیابان پردیس  مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۰ طبقه تعداد کل واحد:…

مجتمع مسکونی دلسا

آدرس پروژه: تهران ، بلوار کوهسار ، کوچه طبیعت مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقه: ۹ طبقه کل واحد های پروژه: ۹۰ واحد تعداد واحد در طبقه: ۱۰…

برج آسمان

آدرس پروژه: تهران ، ابتدای کوهسار ، کوچه گل مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۹ طبقه تعداد کل واحد: ۲۷ واحد تعداد واحد در طبقه: ۳ واحد…