مجتمع مسکونی خلیج فارس (ازگل)

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، امام علی شمال ، بعد از پل صدر ، خیابان گلچین مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۳ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۳ طبقه تعداد کل…

مجتمع مسکونی پردیس ۱ و ۲

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، انتهای احمد کاشانی ، کوچه پردیس مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۲ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۱۲ واحد تعداد واحد…

مجتمع مسکونی ستایش

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، خیابان مرادی ، خیابان رحمانی ، کوچه پردیس مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۹ طبقه تعداد کل واحد: ۵۴ واحد…