برج مسکونی کن

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، بلوار کوهسار مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۲ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقه تعداد کل واحد: ۱۷۶ واحد تعداد واحد در طبقه: ۱۶ واحد…

برج های مسکونی یاس

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، فردوس غرب ، بهار جنوبی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۴ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۰ طبقه تعداد کل واحد: ۴۰۰ واحد تعداد واحد در…

برج های مسکونی بام پونک

قبلی بعدی آدرس پروژه:تهران ، اشرفی اصفهانی ، انتهای خیابان معین   مشخصات پروژه:تعداد بلوک: ۴ بلوکتعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقهتعداد کل واحد: ۸۲۵ واحدتعداد واحد در طبقه: ۷۵ واحدتعداد…