برج های مسکونی گل نرگس

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، فردوس غرب مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۴ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقه تعداد کل واحد: ۲۵۳ واحد تعداد واحد در طبقه: ۲۳ واحد…

مجتمع مسکونی خورشید

آدرس پروژه: تهران ، خیابان احمد کاشانی ، روبروی مسجد مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۷ طبقه تعداد کل واحد: ۴۹ واحد تعداد واحد در طبقه:…