پروژه رونیکا پالاس (قیطریه)

آدرس پروژه: تهران ، خیابان دولت ، بلوار کاوه مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۷ طبقه تعداد کل واحد: ۴۰ واحد تعداد واحد در طبقه: ۷…

برج مسکونی نگین پونک

آدرس پروژه: تهران ، بلوار سیمون بلیوار مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقه تعداد کل واحد: ۵۵ واحد تعداد واحد در طبقه: ۵ واحد تعداد…

برج های مسکونی برلیان

قبلی بعدی آدرس پروژه: جنت آباد مرکزی ، خیابان اقاقیا مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۳ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۴ طبقه تعداد کل واحد : ۶۷۶ واحد تعداد واحد در…