پروژه اداری رونیکا پالاس

قبلی بعدی آدرس پروژه:تهران ، پونک ، خیابان اشرفی اصفهانی   مشخصات پروژه:تعداد بلوک: ۴ بلوکتعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقهتعداد کل واحد: ۳۷۴ واحدتعداد واحد در طبقه: ۹ و ۸…