پروژه های تکمیل شده

برج مسکونی نگین پونک

آدرس پروژه: تهران ، بلوار سیمون بلیوار مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقه تعداد کل واحد: ۵۵ واحد تعداد واحد در طبقه: ۵ واحد تعداد…

برج های مسکونی برلیان

قبلی بعدی آدرس پروژه: جنت آباد مرکزی ، خیابان اقاقیا مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۳ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۴ طبقه تعداد کل واحد : ۶۷۶ واحد تعداد واحد در…

برج های مسکونی گل نرگس

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، فردوس غرب مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۴ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقه تعداد کل واحد: ۲۵۳ واحد تعداد واحد در طبقه: ۲۳ واحد…

مجتمع مسکونی خورشید

آدرس پروژه: تهران ، خیابان احمد کاشانی ، روبروی مسجد مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۷ طبقه تعداد کل واحد: ۴۹ واحد تعداد واحد در طبقه:…

برج مسکونی کن

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، بلوار کوهسار مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۲ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقه تعداد کل واحد: ۱۷۶ واحد تعداد واحد در طبقه: ۱۶ واحد…

برج های مسکونی یاس

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، فردوس غرب ، بهار جنوبی مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۴ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۰ طبقه تعداد کل واحد: ۴۰۰ واحد تعداد واحد در…

برج های مسکونی بام پونک

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، اشرفی اصفهانی ، انتهای خیابان معین مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۴ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقه تعداد کل واحد: ۸۲۵ واحد تعداد واحد…

مجتمع مسکونی خلیج فارس (ازگل)

قبلی بعدی آدرس پروژه: تهران ، امام علی شمال ، بعد از پل صدر ، خیابان گلچین مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۳ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۱۳ طبقه تعداد کل…

مجتمع مسکونی پردیس ۱ و ۲

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، انتهای احمد کاشانی ، کوچه پردیس مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۲ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۴ طبقه تعداد کل واحد: ۱۱۲ واحد تعداد واحد…

مجتمع مسکونی ستایش

آدرس پروژه: تهران ، شهرزیبا ، خیابان مرادی ، خیابان رحمانی ، کوچه پردیس مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۹ طبقه تعداد کل واحد: ۵۴ واحد…