پروژه های پیش فروش

پروژه اداری رونیکا پالاس

قبلی بعدی آدرس پروژه:تهران ، پونک ، خیابان اشرفی اصفهانی   مشخصات پروژه:تعداد بلوک: ۴ بلوکتعداد طبقات مسکونی: ۱۱ طبقهتعداد کل واحد: ۳۷۴ واحدتعداد واحد در طبقه: ۹ و ۸…

مجتمع مسکونی (برج باغ) همیلا

آدرس پروژه: تهران ، پونک ، همیلا مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۸ طبقه تعداد کل واحد: ۳۲ واحد تعداد واحد در طبقه: ۴ واحد تعداد…

مجتمع مسکونی رونیکا پالاس (نشاط)

آدرس پروژه: تهران ، اتوبان ستاری ، خیابان زیتون مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۶ طبقه تعداد کل واحد: ۲۲۰ واحد تعداد واحد در طبقه: ۳۴…

پروژه رونیکا پالاس (شهرک غرب)

آدرس پروژه: تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا ، خیابان مطهری مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۹ طبقه تعداد کل واحد: ۴۷ واحد تعداد واحد…

پروژه رونیکا پالاس (قیطریه)

آدرس پروژه: تهران ، خیابان دولت ، بلوار کاوه مشخصات پروژه: تعداد بلوک: ۱ بلوک تعداد طبقات مسکونی: ۷ طبقه تعداد کل واحد: ۴۰ واحد تعداد واحد در طبقه: ۷…